Copyright

© Copyright website Thermo King Transportkoeling B.V.

 

Alle genoemde en afgebeelde merken, producten, productnamen en logo’s zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze site, kan geen enkel recht worden ontleend aan enige informatie en/of afbeelding gepubliceerd op deze site. Geen enkel deel van deze site mag worden gebruikt, gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, overgenomen of worden opgeslagen in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaan schriftelijke toestemming van Thermo King Transportkoeling B.V., Driemanssteeweg 60, 3084 CB Rotterdam, Nederland.

 

Het is wel toegestaan de op deze website beschikbare documenten en informatie te gebruiken voor informatieve en persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Zij mogen echter niet worden gekopieerd of gepost op een andere netwerkcomputer of met andere media worden verzonden. De op deze website beschikbare informatie en eventuele bijbehorende grafische voorstellingen, mogen op geen enkele wijze worden bewerkt.

 

Het is mogelijk dat de op deze website gepubliceerde documenten en bijbehorende grafische voorstellingen technische onvolkomenheden of typefouten bevatten. Thermo King Transportkoeling B.V. kan aan de originele inhoud en documenten te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de informatie. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij deze trachten te verbeteren. In geen geval is Thermo King Transportkoeling B.V. aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van op deze website beschikbare informatie, documenten of informatie of verzuim van diensten vanaf deze site.

Afspraak maken
Stuur ons een bericht