Lekdichtheidstest


Lekdichtheidscontrole

Voor koelmachines met een inhoud van meer dan

drie kilogram aan koudemiddelen is een jaarlijkse lekdichtheidscontrole door een F-gassen gecertificeerd bedrijf wettelijk verplicht. Thermo King Transportkoeling verzorgt deze lekdichtheidskeuring die wij zoveel mogelijk combineren met de periodieke onderhoudsbeurten.

 

Digitaal ontvangen van F-gassen documenten
Als eigenaar/beheerder van een koelinstallatie met een inhoud van meer dan drie kilogram bent u wettelijk verplicht om over een logboek te beschikken en om dit logboek up-to-date te houden. Na koeltechnische werkzaamheden aan de installatie ontvangt u van ons de benodigde nieuwe documenten.


Wist u dat Thermo King Transportkoeling de mogelijkheid heeft om de logboeken en logboekcertificaten digitaal naar u toe te sturen? Door het digitaal aanleveren van deze documenten kunnen wij u (administratieve) handelingen besparen en willen wij een steentje bijdragen aan een beter milieu. Indien u uw F-gassen documenten en certificaten voortaan digitaal van ons wilt ontvangen, kunt u een mailtje sturen naar: service_support@eu.thermoking.com.

 

Thermo King Transportkoeling: zowel F-gassen als STEK gecertificeerd
Binnen de koeltechnische branche is sinds begin 2010 een bedrijfscertificering volgens het F-gassenbesluit wettelijk verplicht gesteld. Destijds is namelijk de Europese F-gassenregeling van kracht geworden en sinds die tijd is STEK een Nederlands kwaliteitskeurmerk geworden. Naast F-gassen gecertificeerd is Thermo King Transportkoeling ook nog steeds STEK-gecertificeerd. Bedrijven die zowel F-gassen als STEK-gecertificeerd zijn, voldoen niet alleen aan de Europese verplichting, zij tonen óók aan dat kwaliteit, milieu en transparantie gewaarborgd zijn in het werk.

 

Klik hier voor meer informatie over de F-gassen regelgeving en de verplichte lekdichtheidscontrole.

 

Een kopie van het STEK-certificaat van Thermo King Transportkoeling is hier te downloaden.


Een kopie van het F-gassen certificaat van Thermo King Transportkoeling is hier te downloaden.

 

Hoofdkantoor: Driemanssteeweg 60 | 3084 CB Rotterdam | T. 010-2100666 | E. info@thermoking.nl