R-452A

Zoals u wellicht vanuit de media heeft begrepen, heeft de Europese Commissie wetgeving aangenomen om koudemiddelen op basis van fluorkoolwaterstof versneld uit te faseren. Het gaat om de zogenaamde HFK’s of F-gassen die toegepast worden in koel- en vriesinstallaties. Wij maken in onze transportkoelmachines gebruik van dit type koudemiddel en daarom stellen wij u hierbij graag op de hoogte wat deze nieuwe regelgeving voor u in de praktijk zal (gaan) betekenen.

 

Een aantal zaken die in de nieuwe wetgeving geregeld worden zijn:

  • Beperking productie HFK’s van 100% in 2015 naar 21% in 2030.
  • Verbod op het bijvullen van installaties gevuld met HFK met een GWP > 2500 kg CO2 uitstoot (per kg koudemiddel). Dit betreft o.a. koudemiddelen zoals R-404A. Bijvullen is tot 01-01-2030 alleen nog toegestaan met geregenereerd/gerecycled koudemiddel. Na 01-01-2030 geldt een verbod op het bijvullen van een installatie met HFK met een GWP > 2500.
  • Per 01-01-2020 mogen de koudemiddelen R-404A en R-507 niet meer geproduceerd worden.

Wat betekent dit voor u?

Elke lidstaat van de EU mag de invulling van het nieuwe F-Gassen verordening zelf bepalen. Dit houdt in dat lidstaten zelfstandig een milieuheffing (CO2 taks) op deze koudemiddelen kunnen gaan heffen.

In Noorwegen, Spanje en Italië heeft de overheid al een zogenaamde CO2 taks ingevoerd. Dit kan oplopen tot € 150,- per kg koudemiddel.

 

Een voorbeeld ter illustratie: een koudemiddelreparatie van een SLXe-300-50 met een koudemiddelinhoud van 5 kg zou dan naast de reparatiekosten in bovengenoemde landen vanaf heden een milieuheffing krijgen van € 750,-.

 

De verwachting is dan ook dat meerdere lidstaten dit voorbeeld zullen gaan volgen en zullen overgaan tot het invoeren van een zogenoemde CO2 taks.

 

Onze oplossing

Thermo King is zoals altijd begaan met het milieu en loopt voorop in het reduceren van milieubelasting door koudemiddelen. Wij zijn dan ook trots dat wij de eerste fabrikant zijn die de huidige units af fabriek optioneel kunnen uitleveren met een nieuw type koudemiddel R-452A. Dit nieuwe koudemiddel heeft een aanzienlijk lagere milieu-impact dan het bekende R-404A koudemiddel.

 

R-452A heeft geen gevolgen voor de prestaties van onze koelmachines, deze liggen op hetzelfde niveau zoals met het huidige koudemiddel. Hiermee stellen wij onze klanten in staat om CO2 neutraler te opereren en om toekomstige van overheidswege opgelegde milieubelastingen te reduceren.

 

Het prijsniveau van het nieuwe koudemiddel R-452A ligt bij de introductie in de markt hoger dan het huidige gebruikte koudemiddel R-404A. De verwachting is wel, dat gezien de maatregelen, het prijsniveau in verloop van tijd zal dalen aangezien steeds meer partijen over zullen en moeten schakelen naar R-452A.

 

De voordelen van R-452A voor u op een rij:

  • Getest en bewezen oplossing als alternatief voor R-404A;
  • Volledig compatibel op de bestaande Thermo King units;
  • 45% verlaging van de milieu-impact t.o.v. R-404A;
  • F-GAS voldoet nu al aan de 2020 EU-normen;
  • Geen concessies aan prestaties van unit;
  • Geen effect op de operationele kosten;
  • Positief effect op toekomstige restwaarde.

Om de kosten en eventuele milieuheffingen voor u zo klein mogelijk te houden, zullen wij onze collegadealers in het buitenland vragen om bij koudemiddelreparaties zo veel mogelijk het koudemiddel R-452A (afhankelijk van beschikbaarheid) te gebruiken om u zo voor onverwachte hoge kosten te behoeden.

 

Indien u een Thermo King onderhoudscontract heeft

Deze milieuheffing die de individuele lidstaten kunnen opleggen aan koudemiddelen zijn niet afgedekt in onze onderhoudscontracten. Indien Thermo King Transportkoeling B.V. een betalingsgarantie voor reparatie in het buitenland afgeeft, zijn wij genoodzaakt alle milieugerelateerde heffingen op koudemiddelen door te belasten. Dit alles in overeenstemming met onze algemene leveringsvoorwaarden (zie artikel 5.1 Prijs en Betaling).

 

Refrigerant Conversion Guide

Hoofdkantoor: Driemanssteeweg 60 | 3084 CB Rotterdam | T. 010-2100666 | E. info@thermoking.nl